הרשמה - שלב ראשון

בשלב זה אנו יוצרים לך חשבון התחברות למערכת. בסוף שלב זה ישלח מייל לכתובת שתזין כדי לאמת שזו אכן כתובתך האמיתית.
בשלב הבא (והסופי) תתבקש להכניס פרטים על עצמך (כדי שבמידה ואכן תצליח לזכות במשהו, נוכל להשיגך) ויהיה לך חשבון פעיל במערכת ותוכל להתחיל לרשום את אתריך לתחרות !


הרשמה לתחרות האתרים
שם המשתמש ישמש אותך בכל טופס התחברות הנמצא באתרינו. שם זה לא יוצג למשתמשים, אלא ישומש אך ורק להתחברות.
בין 3 ל- 16 תווים
סיסמה זו מתלווה לשם המשתמש, ותהיה חייב להזין אותה כדי להתחבר למערכת.
מעל 6 תווים
מכיוון שהסיסמה אינה מוצגת בטופס, כדי לוודא שאין שגיאות הקלדה אנו מבקשים שתכניס את הסיסמה שהזנת שוב.
חשוב להזין כתובת אימייל תקינה, אחרת לא תוכל לאשר את המשתמש שלך ולרשום אתרים לתחרות.